ร้าน เพนกวิ้น รับทำ แม็คเนต รับทำ แม่เหล็ก ติดตู้เย็น แม่เหล็กติดตู้เย็นแบบน่ารักๆ ของชำร่วยแต่งงาน

ส วั ส ดี ค รั บ                     ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้ า สู่                           ร้าน รับ ทำ แม่เหล็ก ติดตู้เย็น                                    ที่ คั่น  หนัง สือ กรอบ รูป                      พวง กุญ แจ ของ ชำ ร่วย        ของ ขวัญ                  ของ ที่ ระ ลึก                  ที่ ห้อย โทร ศัพท์                  ::      เปิด ให้ บริการ ทุก วัน                  ตั้ง แต่                เวลา 11.30-20.00 น.       ใน รา คา พิ เศษ ทุก วัน          สอบ ถาม โทร 089  505  88  99                                       ขอบคุณครับ

 


Fridge  MagnetsOrder and ServicesExamples
PaymentAboutmeMapContactUsChange Language

  หน้าแรก  :::  แม่เหล็ก แผ่นใหญ่ เพื่องานประดิษฐ์

Magnet for Arts  
    
magnet sheetmagnet die cut
แม่เหล็ก แผ่นเปล่า สำหรับงานประดิษฐ์
   
ขนาด
จำนวน
ราคา (บาท/หน่วย)
>::~40.0x60 ซม.. (0.3 mm)
10
1,500
 
>::~40.0x60 ซม.. (0.5 mm)
10
2,000
     
     
   โลโก้ร้านน่ารักไหมล่ะ แม่เหล็กเปล่า นั้น นำมาทำสินค้า หรือใช้ทำงานหัตถกรรมได้จากงานพิมพ์ทั่วไป โดยอาจใช้  รูปแบบจากไฟล์สื่อ ดิจิตอล ไดุ้หลายแบบ หรือภาพมาสแกน
ก็ได้ครับ ความละเอียด ของภาพยิ่งสูงยิ่งดีครับ   อาทิ เช่น Jpeg PNG TIF BMP PDF PSD AI และ EPS
       
ex magnetex magnetex magnetexamples
 
   โลโก้ร้านน่ารักไหมล่ะ  สามารถ นำมาดัดแปลงกับงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้อีกมากครับ
ex magnetex magnetex magnet
     
ตารางราคาสินค้าและบริการ
   
แม่เหล็กติดตู้เย็น 0.5 มม.
Update 20 June 2012
ขนาด
จำนวน
ราคา (บาท/หน่วย)
>::4.7x7.1 ซม.(ไดคัทมุมมน)
100
10
>::4.5x4.5 ซม.(วงกลม)
100
10
300
8
500
7
1,000
6.5
 
2,000
6
 
3,000
5.5
 
5,000
5
 
10,000
4.5
 
30,000
3.5
 
50,000
3
 
100,000
2.3
 
200,000-500,000
2-1.7
ex magnetex magnetex magnetMagnet die cut
     
ขนาด
จำนวน
ราคา (บาท/หน่วย)
>::5.5x8.5 ซม. (ไดคัทมุมมน)
100
15
     ขนาดนามบัตร, บัตรเครดิต
300
13
>::6.0x6.0 ซม. (วงกลม)
500
10
 
1,000
9
 
3,000
8
 
5,000
7
 
10,000
6.5
ขนาด
จำนวน
ราคา (บาท/หน่วย)
>::2.0x2.0 ซม. (วงกลมมีรู)
500
3
     
>::5.0x15.0 ซม. (สี่เหลี่ยม)
100
30
>::9.15x9.15 ซม. (วงกลม)
300
25
>::7.0x10.0 ซม. (สี่เหลี่ยม)
500
20
 
1,000
18
 
3,000
15
 
5,000
12
ex magnetex magnetex magnet
     
ขนาด
จำนวน
ราคา (บาท/หน่วย)
>::10.0x15.0 ซม. (สี่เหลี่ยม)
100
35
     ~4x6 นิ้ว
300
32
 
500
30
 
1,000
25
 
3,000
20
 
5,000
18
ขนาด
จำนวน
ราคา (บาท/หน่วย)
>::12.0x17.0 ซม. (สี่เหลี่ยม)
100
39
     ~5x7 นิ้ว
300
36
 
500
34
 
1,000
29
 
3,000
24
 
5,000
22
     
Magnet carsMagnet cars
แม่เหล็กติดรถยนต์ >>>>
   
ขนาด
จำนวน
ราคา (บาท/หน่วย)
>::15.0x15.0 ซม. (สี่เหลี่ยม)
50
110
 
100
80
 
300
60
 
500
50
>::15.0x20.0 ซม. (สี่เหลี่ยม)
50
120
 
100
90
 
300
65
>::20.0x25.0 ซม. (สี่เหลี่ยม)
50
150
 
100
135
 
300
100
>::30.0x45.0 ซม. (สี่เหลี่ยม)
50
300
 
100
265
 
300
200
>::35.0x50.0 ซม. (สี่เหลี่ยม)
50
450
 
100
420
 
300
380
     
 
Bookmark MagnetBookmark MagnetBookmark Magnet
     
แม่เหล็ก แบบที่คั่นหนังสือ (ชุด)
ขนาด
จำนวน
ราคา (บาท/หน่วย)
>::3.0x10.0 ซม. (พับได้)
100
20
 
300
15
 
500
13
 
1,000
11
>::3.2x12.0 ซม. (พับได้)
100
25
 
300
20
 
500
18
 
1,000
16
     
การ์ด โปสการ์ด (พร้อมซอง)
ขนาด
จำนวน
ราคา (บาท/หน่วย)
>::10.0x15.0 ซม. (สี่เหลี่ยม 1 หน้า)
300
13
     ~4x6 นิ้ว
500
11
 
1,000
9
>::12.0x17.0 ซม. (สี่เหลี่ยม 1 หน้า)
300
16
     ~5x7 นิ้ว
500
13
 
1,000
11
 
KeyringKeyringKeyring
     
พวงกุญแจ (ชุด)
   
ขนาด
จำนวน
ราคา (บาท/หน่วย)
>::4.7x7.1 ซม.(ห่วงมาตรฐาน)
100
20
>::4.5x4.5 ซม.(ห่วงมาตรฐาน)
500
15
 
1,000
12
 
5,000
10
>::5.5x8.5 ซม. (ไดคัทมุมมน)
100
25
     ขนาดนามบัตร, บัตรเครดิต
300
20
>::6.0x6.0 ซม. (วงกลม)
500
18
 
1,000
16
 
5,000
13
 
ที่ห้อยโทรศัพท์ (ชุด)
   
ขนาด
จำนวน
ราคา (บาท/หน่วย)
>::2.0x2.0 ซม.(12 แบบ/ชุด)
10
150
 
50
120
 
100
70
 
500
40
 
1,000
38
 
5,000
30
>::4.5x4.5 ซม.(2 แบบ/ชุด)
100
15
 
500
12
 
1,000
10
 
5,000
8.5
     
รองเม้าส์
   
ขนาด
จำนวน
ราคา (บาท/หน่วย)
>::14.2x19.5 ซม.(สี่เหลี่ยม)
10
150
>::15.0x15.0 ซม.(วงกลม)
50
120
 
100
40
 
500
35
 
1,000
30
 
5,000
25
     
รองแก้ว
   
ขนาด
จำนวน
ราคา (บาท/หน่วย)
>::9.15x9.15 ซม. (สี่เหลี่ยม)
10
50
>::9.15x9.15 ซม. (วงกลม)
50
35
 
100
30
 
500
20
 
1,000
18
 
5,000
15
     
กรอบรูป (สำหรับแบบไฟล์)
   
ขนาด
จำนวน
ราคา (บาท/หน่วย)
>::::4.0x6.0 นิ้ว (ตั้งโต๊ะ)
1
80
>::::5.0x7.0 นิ้ว (ตั้งโต๊ะ)
1
90
>::::6.0x8.0 นิ้ว (ตั้งโต๊ะ)
1
150
>::::6.0x18.0 นิ้ว
1
200
>::::8.0x10.0 นิ้ว (ตั้งโต๊ะ)
1
180
>::::8.0x12.0 นิ้ว (ตั้งโต๊ะ)
1
200
>::::10.0x12.0 นิ้ว
1
250
>::::12.0x18.0 นิ้ว
1
300
>::::16.0x20.0 นิ้ว
1
500
>::::20.0x24.0 นิ้ว
1
600
>::::20.0x30.0 นิ้ว
1
700
>::::23.0x34.0 นิ้ว
1
850
>::::24.0x30.0 นิ้ว
1
700
>::::24.0x36.0 นิ้ว
1
950
>::::30.0x40.0 นิ้ว
1
1,600
     
  *ราคาสินค้าบางชนิดหรือชนิดเดียวกันแต่วัสดุแตกต่างกัน อาจมีผลให้ราคาเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบที่ร้าน
       อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
  **   ราคานี้เป็นบล๊อคที่มีอยู่และยังใช้ได้ หากทำบล๊อคใหม่อาจจะมีค่าใช้จ่าย ระหว่าง 850-5,900ต่อชุดขึ้นอยู่กับรูปแบบ และชนิดของผลิตภัณฑ์
  ***   ระยะเวลาในการผลิตสินค้า แต่ละชิ้น อาจมีคิว และขั้นตอนการผลิตแตกต่างกัน หากต้องการใช้สินค้าด่วน รบกวนสอบถามก่อนสั่งผลิตอีกครั้งนะครับ
 
     
     Please payment to me in;
                               
              Account  Wisit Thamasri

               Saving Account
                   
          -  Bangkok Bank   Bangkhen Branch    Account No. 161-531-344-0

          -  Siam Commercial Bank    Branch Bang Bua   Account No. 053-274-666-9.

           -  Kasikorn Bank   Central Lat Phrao Branch   Account No. 730-261-072-4

           -  by to wthamasri@gmail.com (International customers)

* Please sending SMS or Email for confirm to your order.
** If You must payment paypal please sending for email wthamasri@gmail.com for about your order only.
*** Thank you so much.


     
     
     

        ????????????????????? Please sending to E-mail  penkvinmagnet@yahoo.com, penkvinmagnet@gmail.com,
                     wthamasri@gmail.com, penkvinmagnet@hotmail.com
                 Call Me (+66) 8 9008 2113    (+66) 8 9505 8899
     
 www.magnetok.com            

 
 
             โลโก้ร้านน่ารักไหมล่ะ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดระยะเวลายาวนาน  
 
 
© penkvinmagnet.com • magnetok.com  Home :: Products :: Examples :: My Map :: Contact Us :: Site Map
Penkvinmagnet 31 Metro Mall MRT Phahon Yothin Station Lat Phrao Rd. Jomphol Chatuchak Bangkok 10900, THAILAND PageRank